ELSikkerhel Company Presentation

Med 15 års erfaring i rådgivning og kurser om l-aus ajourføring og stærkstrømsbekendtgørelsen samt tilsyn med EL installationer på byggepladser og projekter, sikrer vi, at EL installationer udføres korrekt og ensartet, at utilsigtede fejl opdages i tide, samt at arbejdsprocessen effektiviseres og omkostningerne minimeres.